+34 656 883 371 / +34 654 937 420 booking@andaluciaexperiencias.com

Kordoba to jedno z najbardziej znanych hiszpańskich miast. Przez wieki skupiała w sobie trzy społeczności: arabską, chrześcijańską i żydowską. Miasto jest przede wszystkim malowniczym miejscem, w którym można poczuć ducha przeszłości. 

[Cordoba is one of the most famous Spanish cities. For centuries, there lived three communities: Arab, Christian and Jewish. The city is above all a beautiful place where you can feel the spirit of the past]

Zwiedzanie powinniśmy zacząć od Puerta de Almodovar. Jest to jedyna ocalała z dziewięciu dawnych bram do starej części miasta. Przed nią możemy zobaczyć posąg Seneki, który właśnie w Kodobie się urodził.  

[We should start the tour from Puerta de Almodovar. It is the only survivor of the nine old gates to the old part of the city. In front of it we can see the statue of Seneca, who was born in Cordoba]

Kolejnym miejscem wartym zobaczenia jest Mezquita. Jest głównym punktem w mieście, które odwiedzić powinien każdy turysta. Do kompleksu wchodzi się przez Puerta del Perdon na Patio de los Naranjos. Plac ten porośnięty jest drzewkami pomarańczowymi, co samo w sobie tworzy cudowny klimat. Mezquita znajduje się dopiero dalej. Pierwotnie była ona meczetem, katolicy jednak przerobili wnętrze na katedrę. Najbardziej przyciąga tu turystów niesamowity las kolumn. Można poczuć się tu jak w bajce.  

[Another place worth seeing is the Mezquita. It is the main point in the city that every tourist should visit. The complex is entered via Puerta del Perdon on the Patio de los Naranjos. This square is covered with orange trees, which in itself creates a wonderful atmosphere.The Mezquita is just a few steps away. Originally it was a mosque, but Catholics turned the interior into a cathedral. The most interesting here is the amazing forest of columns. You can feel like in a fairy tale here] 

Naprzeciwko Mezquity znajduję się Puente Romano, czyli Most Rzymski. Pochodzi on z I wieku, a od 1994 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Most pojawił się w 5 sezonie “Gry o Tron” jako Długi Most w wolnym mieście Volantis.  

[Opposite the Mezquita there is Puente Romano. It comes from the first century, and since 1994 is part of UNESCO. The bridge appeared in the 5th season of «Game of Thrones» as the Long Bridge in the free city of Volantis] 

 


Kiedy pójdziemy dalej dotrzemy do Torre de La Calahorra, w którym urządzono Żywe Muzeum Andaluzji. Jest ono multimedialne i przedstawia historię Andaluzji.  

[When we go further, we will reach the Torre de La Calahorra, where the Living Museum of Andalusia was organized. It is multimedia and presents the history of Andalusia] 

Przede wszystkim warto wybrać się na spacer, aby poczuć klimat miasta. Charakterystyczne dla Kordoby są przepiękne wąskie uliczki i patio. Są to wewnętrze odkryte dziedzińce, które właśnie w  Kordobie są niczym architektoniczne dzieła sztuki. Ich ściany pokrywa bujna roślinność i kwiaty, w niektórych zobaczyć też możemy fontanny, które sprawiają, że całość wygląda niczym mały ekskluzywny ogród.  

[Above all, it is worth taking a walk to feel the atmosphere of the city. Characteristic for Cordoba are beautiful narrow streets and a patio. These are interior, open courtyards that are just like architectural works of art in Córdoba. Their walls are covered by lush vegetation and flowers, in some we can also see fountains that make the whole look like a small exclusive garden] 

¿En qué puedo ayudarte?